Hop til hovedindholdet

Dansk Etnografisk Forening

Den Antropologiske Vinkel (DAV): SPLID


Dato og tid

Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 18:00 til 20:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 23:00

Sted

Moesgård - gl. foredragssal, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg Moesgård - gl. foredragssal
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg

Den Antropologiske Vinkel (DAV): SPLID


Arrangementsbeskrivelse

Er der noget galt i Danmark? At vurdere ud fra den offentlige debat ser det i hvert fald sådan ud. Kommentarspor på de sociale medier flyder over med skænderier. Nyhederne er fyldt med strid. Generationskløfter, børneopdragelse, klima-, biodiversitets- og flygtningekriser, forholdet mellem land og by – kontroverserne er mange, spliden tilsyneladende stor.

Men hvordan ser det ud, når man dykker ned i stridighederne? Har hovedstaden virkelig glemt landet? Er de unge dovne og forkælede, eller har klimaangst og præstationskultur fået overtaget? Kan der findes fælles fodslag i håndteringen af presset på landets grænser - hvis presset overhovedet findes? Og hvad med naturen? Hvilke kompromisser med hensyn til for eksempel dyrevelfærd kan vi acceptere i biodiversitetens navn?

Sådanne spørgsmål undersøger vi sammen denne aften, hvor vi har inviteret to antropologer til at gøre os klogere på det, der umiddelbart ser ud til at splitte os som samfund og hvorfor.

Birgitte Romme Larsen er antropolog og forsker i det hverdagslige møde mellem lokalsamfund i danske landdistrikter og forskellige former for nytilkomne, såsom flygtninge, asylansøgere og udflyttede statsligt ansatte. I denne præsentation tager Birgitte os med på en etnografisk rejse til Nakskov på Vestlolland, hvor en statslig arbejdsplads i 2019 flyttede ind i byens tidligere rådhus, midt på byens torv. Dette skete som led i det store politiske initiativ "Bedre Balance", som over de seneste år har søgt at modvirke en voksende skævvridning mellem land og by ved at "udflytte" 89 statsinstitutioner fra Københavnsområdet til provinsen. Men hvad sker der, når en sådan større national udflytningsdagsorden pludselig bliver til konkret hverdag – i det lokale møde mellem et modtagende bysamfund og en nytilkommen arbejdsplads fra København? Hvad skal der til for at blive accepteret og integreret i det lokale samfundsliv, og hvilke udfordringer i dagligdagen opstår der i det hele taget på denne rejse fra politisk intention til lokal virkelighed?

Anders Kristian Munk er professor ved Sektion for Human-Centered Innovation på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har gennem mere end 10 år arbejdet indgående med at undersøge og forstå offentlige kontroverser. Det tæller blandt andet arbejder omkring klimatilpasningsprojekter og grøn energi, ny-nordisk mad, overvægt, vaccination og COVID-19-lockdownen, mens igangværende projekter blandt andet vedrører kunstig intelligens, transnational digitalisering og energi-øer. Metodisk har Anders været særligt optaget af digitale metoder, og hvordan de sammen med mere traditionelle, kvalitative tilgange kan hjælpe os med bedre at forstå kontroversernes forskellige parter, deres positioner, perspektiver og indbyrdes relationer. Sociale mediers betydning for den offentlige debat er også et centralt emne. Anders bibringer således en bred tematisk såvel som etnografisk palette af erfaringer at trække på i aftenens oplæg.

Aftenens ordstyrer annonceres snart – følg med her på siden!

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Dansk Etnografisk Forening
Tlf: +45 22862862 (kun SMS)
kontakt@etnografiskforening.dk

Kontaktinformation til arrangør

Dansk Etnografisk Forening
Tlf: +45 22862862 (kun SMS)
kontakt@etnografiskforening.dk